About Us

Welcome to New Horizon ImmigrationsTRUNG TÂM DI TRÚ

NEW HORIZON IMMIGRATIONS

 

Văn Phòng Tại US: 14180 Beach Blvd, Suite 204, California 92683, USA

(Ngay góc đường Beach  & 13th , Phía Sau Nhà Báo Việt Mỹ)

Phone:                  1-714-270-1701

Cell:                             

 Email: immigrationhcc@gmail.com 

 

Văn Phòng Tại VN: Tòa nhà MH (MH Building), 

        Huynh Van Banh – Phu Nhuan , HCM ,

Phone:                  84-8-

Email: immigrationhcc@gmail.com 

New Horizon Immigrations
Kelly Danniels (Quan Kiều) CEO
St. Anselm's Former HR Director
714-270-1701
ImmigrationHCC@gmail.com

Immigration, Naturalization Services, Event Planning
Chuyên Về Di Trú, Lớp Luyện Thi Quốc Tịch, Tổ Chức Sự Kiện


14180 Beach Blvd. Ste. 204
Westminster, CA 92683
(Phía sau nhà báo Việt-Mỹ)

Immigration & Visa Services
- Green Card Replacement/Renewal
- Alien Relative, Fiance/Marriage Visas
- Affidavits of Support
- Travel Documents/Renew Passports
- Citizenship/Naturalization
- Work Permits, Translation
- Notarization
- Insurance & Other Finance Services
- Event Planning

- Dịch Vụ Di Trú. Lớp Luyện Thi Quốc Tịch
Điền Đơn Thi Quốc Tịch (xin miễn đóng lệ phí cho chính phủ - cho người thu nhập thấp)
Bảo Lãnh Gia Đình, Du Học, Du Lịch
Làm Công Hàm Độc Thân. Ly Dị
Xin Miễn Thi Cho Người Bị Bệnh
Xin tiền SSI, Medicare
Dịch Thuật, Công Chứng
Free phone cho người thu nhập thấp
Dịch vụ khai thuế & bảo hiểm
Tổ chức sự kiện

BUSINESS HOUR:

Monday - Friday: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Saturday:              11:00 a.m. - 6:00 p.m.

Sunday:                Closed

CONTACT US

New Horizon Immigrations

Kelly Danniels (Quan Kiều) CEO

St. Anselm's Former HR Director

14180 Beach Blvd, Suite 204,

Westminster, CA 92683

(Góc đường Beach & 13th, phía sau nhà báo Việt Mỹ)

Phone: 1-714-270-1701

Email:  immigrationhcc@gmail.com 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

Designed by Vinh Truong