NEW HORIZON IMMIGRATION

Kelly Danniels (Quan Kiều) CEO

St. Anselm's Former HR Director

Văn Phòng Tại U.S:

14180 Beach Blvd, Suite 204,

Westminster, CA 92683

(Góc đường Beach & 13th, phía sau nhà báo Việt Mỹ)

Phone: 1-714-270-1701

Email:  ImmigrationHCC@gmail.com 

Văn Phòng Tại VN:

Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, T.P. HCM

CTy Tư Vấn Du Lich Âu Mỹ

Phone:  1-714-270-1701

Email:  ImmigrationHCC@gmail.com 

NEW HORIZON IMMIGRATIONS

Luôn Sát Cánh Cùng Quý Thân Chủ

BUSINESS HOUR:

Monday - Friday: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Saturday:              11:00 a.m. - 6:00 p.m.

Sunday:                Closed

CONTACT US

New Horizon Immigrations

Kelly Danniels (Quan Kiều) CEO

St. Anselm's Former HR Director

14180 Beach Blvd, Suite 204,

Westminster, CA 92683

(Góc đường Beach & 13th, phía sau nhà báo Việt Mỹ)

Phone: 1-714-270-1701

Email:  immigrationhcc@gmail.com 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

Designed by Vinh Truong