NEW HORIZON IMMIGRATIONS

Luôn Sát Cánh Cùng Quý Thân Chủ

3.png
4.png

NEW HORIZON IMMIGRATIONS  xin chúc mừng các quý thân chủ có hồ sơ bảo lãnh đã được đoàn tụ với người thân và các loại hồ sơ khác trong tháng 03/2014:

1. Chị Nguyễn Thị Hạnh Đức (Milpitas) trở thành công dân Hoa Kỳ (N400)

2. Bác Lâm Thị Thùy (San Jose) nhận được thẻ xanh 10 năm (I90)

3. Bạn Nguyễn Cảnh Duy (New York) nhận được thẻ xanh từ du học (chuyển diện)

4. Bạn Nguyễn Công Thức (Sacramento) nhận được thẻ xanh từ du học (chuyển diện)

5. Anh Trần Trí Dũng (San Jose) gặp lại bạn cũ Cù Văn Đáng (Sài Gòn) (B2)

6. Chị Nguyễn Thị Thùy Duyên (Santa Rosa) đoàn tụ cùng con trai Trần Ngọc Bảo (Đà Nẵng) (F2B)

7. Cô Nguyễn Thanh Trà (San Jose) đoàn tụ cùng con trai Phùng Thiện Tâm (Tiền Giang) (F2B)

8. Anh Huỳnh Ricky (San Leandro) đoàn tụ cùng con trai mới sinh Huỳnh Johnny (Sài Gòn) (Con QT US sanh tại VN)

9. Chị Nguyễn Thanh Hạ (San Jose) trở thành công dân Hoa Kỳ (N400)

10. Anh Trần Đăng Khoa (Milpitas) trở thành công dân Hoa Kỳ (N400)

11. Chị Ngô Phạm Ngọc Hân (San Jose) trở thành công dân Hoa Kỳ (N400)

12. Chị Liêu Thị Mỹ Lan (San Jose) nhận được thẻ xanh 10 năm (I751)

13. Chú Lê Thanh Hiền (San Jose) trở thành công dân Hoa Kỳ (N400)

14. Chị Lê Thị Diệu Hoa (San Juan Bautista) đoàn tụ cùng chị ruột Lê Thị Hiệu Hiền (Sài Gòn) (F4)

15. Chú Trần Quốc Hiển gặp lại anh rể Châu Ngôn Thinh (Huế) (B2)

16. Cô chú Nguyễn Công Tạo + Trần Ngọc Tuyết (San Jose) gặp lại chị gái Trần Ngọc Tiến (Đồng Nai) (B2)

17.  Anh Lưu Nathan (San Jose) đoàn tụ cùng vợ Trần Thị Yến (Long An) (CR1)

18. Anh Mạc Văn Phong (Milpitas) đoàn tụ cùng vợ Quách Gia Gia (Sài Gòn) (CR1)

19. Anh Phùng Lợi (Oakland) đoàn tụ cùng vợ La Ngọc Quỳnh Vy (Lâm Đồng) (CR1)

20. Cô Lê Thị Diệu Hiền (San Jose) đoàn tụ cùng gia đình con trai Lê Minh Mẫn, con dâu Đào Thị Từ và 3 cháu nội (Bình Dương) (F3)

21. Chị Trần Thụy Lan Trinh (San Jose) nhận được thẻ xanh từ du lịch (chuyển diện)

22. Cô Ông Nguyệt Cầm (Milpitas) nhận được thẻ xanh từ du lịch (chuyển diện)

23. Anh Nguyễn Văn Tỷ (Texas) đoàn tụ cùng vợ Cao Thị phương Dung (Đồng Tháp) (Khiếu nại hồ sơ bị trả về US)

5.png
45402737_1118739814959675_10475611035229

NEW HORIZON IMMIGRATIONS xin chúc mừng các quý thân chủ có hồ sơ bảo lãnh đã được đoàn tụ với người thân và các loại hồ sơ khác trong tháng 02/2014:

1.  Anh Võ Thành An (San Jose) đoàn tụ cùng vợ Phạm Thị Thanh Bình (Hồ Chí Minh) (CR1)

2.  Anh Nguyễn Thy (Milpitas) đoàn tụ cùng vợ Nguyễn Hoàng Bảo Châu (Sông Bé) (CR1)

3.  Chú Nguyễn Duy Lộc (Hayward) trở thành công dân Hoa Kỳ (N400)

4.  Cô Trần Thị Y Anh (Salinas) nhận được thẻ xanh 10 năm (I90)

5.  Chị Trần Thị Phương Anh (Milpitas) nhận được thẻ xanh 10 năm (I751)

6.  Anh Lê Tuấn Anh (Sacramento) trở thành công dân Hoa Kỳ (N400)

7.  Chị Vũ Ngọc Ánh (Oakland) đoàn tụ cùng chồng Lâm Văn Chí (Long An) (F2A)

8.  Chú Phạm Hoài Binh (Santa Rosa) trở thành công dân Hoa Kỳ (N400)

9.  Chú Nguyễn Bách (San Anselmo) đoàn tụ cùng con trai Nguyễn Hậu , con dâu Phan Quỳnh Chi và 2 cháu nội Đồng Tháp) (F3)

10. Anh Đoàn Hoàng Gia Vũ (San Jose) đoàn tụ cùng vợ Đặng Thị Thùy Trang (Huế) (CR1)

11. Anh Vũ Quốc Bảo (San Adro) đoàn tụ cùng vợ Cao Ngọc Hải Lan (Bình Định) (CR1)

12. Em Trần Phú Cường (Tiền Giang) nhận visa du học (F1)

13. Bạn Đặng Hồ Danh Dự (San Jose) chuyển diện thường trú nhân từ du học (Chuyển diện)

14. Bác Trần Cao Đại trở thành thường trú nhân từ du lịch (Chuyển diện)

15. Chú Cù Văn Chương trở thành công dân Hoa Kỳ (N400)

16. Chú Nguyễn Quốc Độ trở thành công dân Hoa Kỳ (N400)

17. Bác Nguyễn Thị Đức (San Jose) đoàn tụ cùng gia đình con gái Trần Ngọc Bảo Châu, con rể và 5 cháu ngoại (Bình Dương) (F3).

18. Cô Nguyễn Thùy Dương (Milpitas) đoàn tụ cùng con gái Nguyễn Thị Ngọc Mai (Đồng Nai) (F1)

19. Chị Trần Quỳnh Bảo Trâm (Oakland) đoàn tụ cùng cha Trần Dậu và mẹ Lưu Thị Quý (Tây Ninh) (CR5)

NEW HORIZON IMMIGRATIONS xin chúc mừng các quý thân chủ có hồ sơ bảo lãnh đã được đoàn tụ với người thân và các loại hồ sơ khác trong tháng 01/2014:

1. Chú Lâm Văn Đui (Milpitas) đoàn tụ cùng con gái Lâm Thị Yến Loan (Sài Gòn) (F1)

2. Anh Trần Hoài Long (San Jose) đoàn tụ cùng vợ Ngô Hoàng Anh (Vĩnh Long) (CR1)

3. Anh Lam Chris (Hayward) đoàn tụ cùng vợ Ngưu Thoại Linh (Sài Gòn) (CR1)

4. Anh Phạm Đức Bình (San Jose) đoàn tụ cùng vợ Nguyễn Thị Thúy An (Sài Gòn) (CR1)

5. Mr. Steve Smith (Michigan) đoàn tụ cùng vợ Trương Thị Trúc Anh (Vĩnh Long) (CR1)

6. Anh Trần Cao Luân (Texas) khiếu nại thành công cho vợ Nguyễn Tuyết Lan (Đồng Nai) (CR1)

7. Anh Lê Văn Bảy (San Jose) trở thành công dân Hoa Kỳ (N400)

8. Cô Nguyễn Thị Nhảy (Santa Rosa) nhận được thẻ xanh 10 năm (I90)

9. Chị Trần Thị Mai (San Jose) nhận được thẻ xanh 10 năm (I751)

10.  Chú Nguyễn Xuân Tài (Vallejo, CA) trở thành công dân Hoa Kỳ (N400)

11.  Cô Võ Huyền Trân (San Jose) trở thành công dân Hoa Kỳ (N400)

12.  Bác Trần Thị Vân (Milpitas) đoàn tụ cùng con trai Nguyễn Hồng Long, con dâu Trần Thụy Phương Quỳnh và các cháu nội (Huế) (F3)

13.  Anh Đỗ Trí Dũng (Hayward) đoàn tụ cùng gia đình anh trai Đỗ Trí Hùng (Sông Bé) (F4)

14.  Chị Mai Thị Phương Thảo (Los Angeles) đoàn tụ cùng con nuôi Trần Quốc Dũng (Sài Gòn) (CR2)

15.  Bé Nguyễn Trúc Vân (San Jose) nhận được bằng quốc tịch theo cha Nguyễn Trọng Tuyển (N-600)

16.  Em Trần Khắc Hoài (Milpitas) được cấp lại thẻ xanh mới (I90)

17.  Chú Hoàng Thoại Lương (San Jose) được cấp thẻ xanh sau 20 năm ở US (Humanitarian – I90)

18.  Chị Trần Thị Ngọc Tuyết (Fresno) đoàn tụ cùng mẹ Trần Thị Mun (Vĩnh Long) (CR5)

19.  Anh Cao Ngọc Đỉnh (Santa Rosa) đoàn tụ cùng bạn thời tiểu học Nguyễn Ngọc Phúc (Đồng Nai) (B2)

20.  Bé Trần Phước Stacy (Hồ Chí Minh) nhận được US passport & Khai sanh LSQ (Con của QT Hoa Kỳ sanh tại nước ngoài)

21.  Bé Phạm Hoàng Uyên Phương (Đồng Tháp) nhận được US passport & Khai sanh LSQ (Con của QT Hoa Kỳ sanh tại nước ngoài)

22.  Cô Đồng Tiểu Nhu (Hồ Chí Minh) đoàn tụ cùng con trai Khiếu Gia Toàn (Hồ Chí Minh) (F1)

23.  Em Trần Thị Ngọc Thảo (Tiền Giang) nhận visa du học (F1)